Doa agar Jauh dari Cemoohan karena Utang

by -

UTANG mungkin merupakan perkara yang dibutuhkan seseorang dalam kon­disi tertentu. Tetapi, memiliki utang tentu harus disertai sifat kehati-hatian. Sebab, utang merupakan urusan antara seseorang dengan orang lain. Dianjurkan untuk segera mungkin mengembalikan agar tidak berdampak pada kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat.

Jika tidak hati-hati, utang dapat menim­bulkan masalah besar. Saking besarnya bahkan dapat menjerumuskan seseorang dalam kehinaan. Harga diri seseorang dapat begitu saja hilang karena utang. Bahkan utang dapat berujung para cemoohan yang merendahkan derajat seseorang. ­

Untuk menghindari dampak buruk utang, dianjurkan segera membayarnya begitu mendapat rezeki. Di samping itu, doa ini dapat dibaca agar Allah SWT memberi perlindungan dari an­caman kehinaan akibat utang. ”Qulillaahumma malikul mulki tu’til mulka man tasyaau wa tanzi’ul mulka mimman tasyaau wa tu’izzu man tasyaa wa tudzillu man tasy­aau biyadikal khoiri innaka ’alaa kulli syaiin qadiir.”

Artinya: ”Katakanlah, ’Wahai Tuhan yang mempunyai ke­rajaan, Engkau berikan kera­jaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehenda­ki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala ke­bajikan. Sesungguhnya, Engkau Maha Kuasa atas segala se­suatu.”

(dre/er/wan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *