32 Pepatah Sunda Serta Artinya, Memberi Pesan Hidup Penuh Makna

by -
ILUSTRASI. (Foto:ist)

METROPOLITAN.id – Pepatah Sunda selalu berisi pesan penuh makna. Pepatah dianggap sebagai nasihat bagi warga setempat.

Seperti daerah lain, Sunda juga mempunyai pepatah yang kerap dijadikan nasihat hidup. Jika memahaminya dengan baik, pepatah Sunda banyak mengajarkan tentang kehidupan.

Ungkapan tersebut biasanya disampaikan secara turun temurun dari para orang tua. Orang tua zaman dulu kerap melontarkan pepatah agar generasi selanjutnya hidup selamat dunia akhirat.

Di sisi lain, bahasa Sunda merupakan bahasa yang dituturkan di hampir seluruh provinsi Jawa Barat, Banten, dan sebagian kecil Jawa Tengah.

Dengan dialek dan intonasi yang khas, bahasa Sunda mempunyai daya tarik tersendiri. Bahkan, tak sedikit orang dari daerah lain yang penasaran dan mencoba ikut mempelajari bahasa Sunda.

Ada banyak kata-kata pepatah Sunda yang kamu bisa serap maknanya untuk menjadi nasihat hidup.

Berikut ini kumpulan kata-kata pepatah Sunda, seperti dilansir dari laman Sundapedia dan Guratgarut :

1. “Hirupmah tong asa aing uyah kidul sabab di alam dunyamah euweuh elmu panutup.”

(Hidup tidak boleh merasa paling hebat, sebab di dunia tak ada ilmu pamungkas)

2. “Kudu silih asih silih asah jeung silih asuh.”

(Saling mengasihi, saling mengajari dan saling menjaga satu sama lain)

3. “Ulah agul ku payung butut, sagala nu dipiboga kadar titipan tinu Maha Kawasa.”

(Jangan sombong dengan yang dimiliki karena semua milik kita hanya titipan Tuhan Yang Maha Kuasa)

Baca Juga  Shireen Sungkar Masak Mi Glosor dari Umbi Porang

4. “Cai karacak ninggang batu laun laun jadi dekok.”

(Tetesan air sedikit yang kena batu, lama kelamaan akan meninggalkan bekas pada batu)

5. “Kudu seubeuh méméh dahar, kudu nepi méméh indit.”

(Harus melihat ke depan (berpikir) sebelum melakukan suatu perbuatan, pikirkan dampak atau risikonya sebelum bertindak.)

6. “Sacangreud pageuh sagolek pangkek.”

(Komitmen, menepati janji serta konsisten)

8. “Di dunya mah darma wawayangan baé, anging Allah nu ngusik malikeun.”

(Manusia tidak punya daya dan upaya, semua atas kehendak Allah)

9. “Ngeduk cikur kedah mitutur, nyokél jahé kedah micarék.”

(Jujur, tidak mengambil hak orang lain, tidak korupsi dan merugikan orang lain, kiranya menjadi bekal untuk menjalani kehidupan yang baik dan bahagia)

10. “Kudu ngaragap haté batur ari nyarita téh ulah ngeunah éhé teu ngeunah éon.”

(Harus mengerti perasaan orang lain, kalau berbicara jangan seenaknya)

11. “Kudu nyanghulu ka hukum, nunjang ka nagara, mupakat ka balaréa.”

(Harus mengacu kepada hukum, menjunjung negara dan mufakat untuk kebaikan bersama)

12. “Harta banda ukur titipan, kade poho syukuran kanu Maha Kawasa.”

(Harta benda hanya titipan, jangan lupa bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa)

13. “Tong ngalalaworakeun kanu jadi kolot, sabab indung tunggul rahayu bapa tangkal darajat.”

(Jangan menyia-nyiakan orang tua sebab ibu sumber kemakmuran dan bapak sumber derajat seorang anak)

Baca Juga  Ditutup Enam Bulan, Begini Rekayasa Lalin di Jalan Paledang dan Jalan Pahlawan Bogor

14. “Lamun boga rejeki kudu bisa ngeureut neundeun meh isuk jaganing géto teu katalangsara.”

(Kalau punya rijki harus bisa menyisihkan agar besok lusa tidak kesusaha.)

15. “Jadi jelema mah kudu jujur jeung hampang birit méh loba nu mikaresep.”

(Jadi orang harus jujur dan rajin agar banyak orang yang menyayangimu)

16. “Kudu bisa mihapékeun manéh atau sing bisa mipahékeun diri.”

(Harus bisa menjaga diri dalam pergaulan atau harus pandai beradaptasi dengan lingkungan)

17. “Tata titi duduga peryoga.”

(Menjaga etika dan sopan santun)

18. “Moal aya haseup mun euweuh seuneu, matak ogé ulah nyieun pucuk tigirang bisi nimbulkeun bancang pakewuh.”

(Tidak akan ada akibat kalau tidak ada sebab, makanya jangan bikin perkara takutnya akan menimbulkan masalah)

19. “Kudu boga barang sorangan ulah adéan ku kuda beureum.”

(Harus punya barang sendiri jangan merasa bangga dengan milik orang lain)

20. “Bawa! tong sok ridu ku tanduk, engkémah butuh.”

(Bawa! (barang tertentu) jangan merasa ribet nanti juga akan butuh)

21. “Sing boga pamadegan hirup, ulah jiga awi sumaér di pasir.”

(Harus punya pendirian jangan plin plan)

22. “Lamun jangji kudu sacangreud pageuh sagolek pangkek.”

(Kalau janji harus ditepati tidak boleh mencla mencle)

23. “Ulah ngumbar nafsu sabab nafsu nu matak kaduhung awak nu bakal katempuhan.”

Baca Juga  Selepas Libur Weekend, Ini 5 Cara Bangkitkan Mood Senin Pagi, Nomer Terakhir Paling Moodboster!

(Jangan mengumbar amarah sebab amarah akan menimbulkan penyesalan dan kerugian di kemudian hari)

24. “Munding dicekel tambangna, jelema dicekel caritannana. Kudu tijin kana jangji ulah lunca linci luncat mulang udar tina tali gadang.”

(Kalau berbicara harus jujur dan kalau berjanji harus bisa dipegang dan jangan berkhianat)

25. “Sing daék peurih da hirupmah moal beunghar ku panyukup batur.”

(Harus mau berjuang sendiri meskipun sulit sebab hidup tidak akan kaya dengan pemberian orang lain)

26. “Kudu nulung kanu butuh nalang kanu susah.”

(Harus suka menolong pada orang yang membutuhkan)

28. “Jadi pamingpin sing adil, tong cueut kanu hideung ponténg kanu konéng.”

(Jadi pemimpin harus adil jangan memihak pada golongan atau kelompok tertentu)

29. “Tong pelit, kudu daék méré mawéh ka sasama.”

(Jangan pelit, harus dermawan dan membantu sesama)

30. “Kudu akur jeung dulur hadé jeung baraya.”

(Harus rukun dengan saudara)

31. “Sing soméah ulah goreng bagug dan basa mah teu meuli.”

(Harus ramah jangan judes karena bahasa (bicara sopan) itu tak perlu bayar)

32. “Jelemamah kumaha amal-amalan sabab melak bonténg bakal jadi bonténg melak cabé bakal jadi cabé.”

(anusia akan memanen dari apa yang dia perbuat. Jika bebuat baik akan menuai kebaikan, jika berbuat buruk akan menuai keburukan. (net)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *